Skriv ut sidan | Stäng fönstret

Avverkat träd på min tomt

Utskrivet från: Jureka.net
Kategori: Frågor & svar
Forum namn: Frågor
Forum beskrivning: Senast inkomna frågor
Webbadress: http://jureka.eu/forum//forum_posts.asp?TID=364
Utskriftsdatum: 21 Sep 2017 Kl 03:23
Mjukvaruversio: Web Wiz Forums 8.05 - http://www.webwizforums.com


Ämne: Avverkat träd på min tomt
Inlägg av: Gäst
Rubrik: Avverkat träd på min tomt
Datum för inlägg: 24 Apr 2008 Kl 10:13
Hej,

Kommunen äger mark som angränsar till min tomt. Nu har kommunen röjt skog på marken men även kört in på min tomt med skogsmaskinen och avverkat en 50 år gammal gran som vi hade på tomten.

Är inte detta straffbart?

Vad ska jag göra?Svar:
Inlägg av: Mange
Datum för inlägg: 24 Apr 2008 Kl 17:27
Straffbart kan det endast vara om den som avverkade förstod att han avverkat på privat mark.
Däremot är kommunen skadeståndsskyldig.
Sänd en begäran om skadestånd till kommunen.


-------------


Inlägg av: Gäst
Datum för inlägg: 24 Apr 2008 Kl 18:15
OK, straffbart var väl inte rätta ordet. Jag var nog lite upprörd i skrivandets stund   

Tack för det snabba svaret Mange.

Vad ska man begära i skadestånd?
Hur beräknar man värdet på trädet? Om jag planterar ett nytt så tar det ca 50 år innan den blir som den kommunen kapade ner.


Inlägg av: Mange
Datum för inlägg: 25 Apr 2008 Kl 18:57
Har du fått behålla veden så kan du väl begära 200 kr för affektionsvärdet.
Har de tagit med sig trädet också så får Du väl tala med någon skogsägare på trakten om värdet. Det beror ju lite på om trädet blir ved eller massaved eller flaggstång.

-------------


Inlägg av: Gäst
Datum för inlägg: 28 Apr 2008 Kl 22:34
I UNT har följande två fall "rapporterats",
http://www2.unt.se/article/1,,MC=72-AV_ID=659034,00.html?f=10 - http://www2.unt.se/article/1,,MC=72-AV_ID=659034,00.html?f=10
10 000 kr för 10 träd, dvs 1000 kr/st när kommun skulle betala,

När en privatperson fäller träd, 82 årig dam, så blev skadeståndet 50 000 kr,
http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=78-AV_ID=743168,00.html - http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=78-AV_ID=743168,00.html


Inlägg av: Gäst
Datum för inlägg: 28 Apr 2008 Kl 22:37
Ett till nedsågat träd,
värde 50 000 till 100 000 kronor,
http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=72-AV_ID=747875,00.html - http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=72-AV_ID=747875,00.html


Inlägg av: Mange
Datum för inlägg: 30 Apr 2008 Kl 13:38
Det var två intressanta rättsfall En läsare har hittat.
Nog låter 1 000 kr för ett träd rimligare än 50 000 kr.
Jag tycker ändå att du ska beställa domen från Norrtälje tingsrätt för att se hur man motiverat det avsevärda skadeståndet.
Underättstdomar ska man nog i allmänhet inte fästa så stort avseende vid.
Utgången beror ofta på hur dels talan är upplagd dels - och framför allt - "försvaret" invänt.
En äldre dam utan professionell hjälp i domstol blir ett lätt byte för en förslagen advokat på kärandesidan.


-------------


Inlägg av: Gäst
Datum för inlägg: 01 May 2008 Kl 00:59

Hej,

Precis såsom Mange redan kommenterat är den som orsakade skadan ersättningsskyldig under förutsättning att denne varit vårdslös eller haft uppsåt. Likaledes gäller, om personen haft uppsåt kan dömas till ansvar enligt Brottsbalkens regler (se 12Kap) om skadegörelsebrott. Frågan blir helt om Kommunen är ansvarig såsom arbetsgivare (om nu Kommunen verkligen har anställda "skogshuggare". Det är troligen lagt på entreprenad) eller enligt reglerna om det allmännas skadeståndsskyldighet (ansvar såsom Kommun)

Visst kan du anmäla "skogshuggaren" för skadegörelse, men jag utläser händelsen från din text kommer du nog inte långt med det. Det är nog ej heller ditt syfte, om jag förstår det rätt?

Du bör alltså i första hand ta reda på vilken part du skall stämma in och om du ska stämma någon.

Det finns en rad rättsfall från högre instanser angående just trädfällning. Ett HD avgörande, där en granne uppsåtligen (med vilja) (vilket alltså troligen gör enorm skillnad!!!!)  hade huggit ned ett träd, blev fördelaktigt för den skadelidande. Grannen fick lov att bekosta anskaffning av ett nytt träd (som planterades någonstans i Europa (Holland, om jag inte minns fel) och företaget som sålde det hade specialiserat sig på att sälja stora, färdigvuxna träd). Minns jag inte fel, var kostnaden för detta omkring 200 000:-. Jag återkommer med vilket fallet var under nästa vecka.

Ett annat rättsfall från 1977 (NJA 1977 s639) belyser ett liknande scenario. Ersättning yrkades med 15 000, men talan ogillades (dock med två skiljaktiga JustR).

Huvudregeln i Svensk rätt är att affektionsvärden inte ersätts med pengar. Principen är att en objektiv bedömning av värdet krävs. Alltså att en "fiktiv person" kan tänka sig betala pengar för att tillgodose affektionsintresset.

En annan aspekt i det hela är huruvida det minskat värdet på din fastighet och att du lider en "ekonomisk skada" vid en eventuell försäljning. Yrkande här är dock klart svårare att vinna framgång med.

Mitt tips är att du i första hand försöker enas med Kommunen/ Entreprenören eller vem det nu må vara, om ersättning. Tvärvägrar de och du vill tvista om det bör du i första hand ta kontakt med en jurist som sätter sig in i ditt problem, ser över dina försäkringar samt undersöker dina möjligheter att nå framgång.

Enas du är det dock sannolikt bättre. Du slipper en lång (och oviss) tvist och du får "pengar i handen" direkt. Även för det kan du använda en jurist som "påtryckningsmedel".

Jag önskar dig lycka till!

Vänliga hälsningar,
AlexInlägg av: Gäst
Datum för inlägg: 15 May 2008 Kl 10:38
Tack för alla tips.
Jag har varit i kontakt med jurist och börjar få lite koll på läget.
Kommunen har tydligen ansvar för vad folk som arbetar åt dem tar sig för, principalansvar enligt skadeståndslagen, så det är dit jag ska vända mig med ersättningsanspråket.
Jag har även beställt en rapport från lantmäteriet som handlar om värdering vid skadegörelse av fastighetstillbehör, på inrådan av juristen.
Det kan vara skillnad på ersättning om trädet stod på skogsfastighet eller om, som i mitt fall, på privat tomt.

Framtiden är spännande.
Det är kul att rota i detta, man kanske skulle bli jurist <- src="smileys/smiley8.gif" border="0" align="middle" />


Inlägg av: Gäst
Datum för inlägg: 23 Apr 2009 Kl 17:19
Det brukar talas om 75 000 till 100 000 per träd.


Inlägg av: Jesse
Datum för inlägg: 15 Jan 2011 Kl 19:57
Undrar hur det gick i ditt skadeståndsanspråk mot kommunen?
Jag och min granne har råkat ut för något liknande och kommunen erbjuder inte mycket till ersättning, några kubik jord och en påse gräsfrön för att täcka över de träd som de sågat ned på min tomt.
Har pratat med en anläggningsfirma som kan importera halvvuxna träd från Tyskland, och kostnaden per träd är 50,000 kr ex moms exkl plantering och skötsel. Har dock läst rättsfall där sådana belopps krävts men där det i slutändan har blivit endast 10,000 kr vilket gjort att målsägande totalt förlorat målet och blivit skyldigt att betala rättegångskostnaderna. Vill inte gärna gå till rätten och bara få delvis rätt och bli en förlorare ekonomiskt om än kommunen anses skyldiga.Skriv ut sidan | Stäng fönstret

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info